• A Kaleidoscope of Doxology (EN)

 • Offer Up a Praise Song (CT)

  Gyumang Associates

  Central Tibetan

  Worship

  2000

 • [C]Kye, Könchok, [F]Namka tang sa[C]shi Kye gi wang gi [F]köba [G]re [C]Kye, Könchok, [F]Namka tang sa[C]shi Kye gi [F]cha gi [G7]köba [C]re [C]Kye la kakbo [Em]gang yang [F]me [G7]Kye la kakbo gang yang [C]me Ngatsö [C]künwang gi Könchok [F]Ka tang [G]dzɛbanam [C]chembo yin Gayang, [Am]gayang [Dm]Tsawa nɛ [G]gayang Kye la kakbo [G7]gang yang [C]me

  Ah, Lord God

 • [C]ཀྱེ། དཀོན་མཆོག [F]ནམ་མཁའ་དང་ས་[C]གཞི། ཁྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་[F]བཀོད་པ་[G]རེད། [C]ཀྱེ། དཀོན་མཆོག [F]ནམ་མཁའ་དང་ས་[C]གཞི། ཁྱེད་ཀྱི་[F]ཕྱག་གིས་[G7]བཀོད་པ་[C]རེད། [C]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་[Em]གང་ཡང་[F]མེད། [G7]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་གང་ཡང་[C]མེད། ང་ཚོའི་[C]ཀུན་དབང་གི་དཀོན་མཆོག [F]བཀའ་དང་[G]མཛད་པ་རྣམས་[C]ཆེན་པོ་ཡིན། གང་ཡང་། [Am]གང་ཡང་། [Dm]རྩ་བ་ནས་[G]གང་ཡང་། [C]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་[G7]གང་ཡང་[C]མེད།།

  Ah, Lord God

 • [C]ཀྱེ། དཀོན་མཆོག [F]ནམ་མཁའ་དང་ས་[C]གཞི། ཁྱེད་ཀྱི་དབང་གིས་[F]བཀོད་པ་[G]རེད། [C]ཀྱེ། དཀོན་མཆོག [F]ནམ་མཁའ་དང་ས་[C]གཞི། ཁྱེད་ཀྱི་[F]ཕྱག་གིས་[G7]བཀོད་པ་[C]རེད། [C]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་[Em]གང་ཡང་[F]མེད། [G7]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་གང་ཡང་[C]མེད། ང་ཚོའི་[C]ཀུན་དབང་གི་དཀོན་མཆོག [F]བཀའ་དང་[G]མཛད་པ་རྣམས་[C]ཆེན་པོ་ཡིན། གང་ཡང་། [Am]གང་ཡང་། [Dm]རྩ་བ་ནས་[G]གང་ཡང་། [C]ཁྱེད་ལ་ཁག་པོ་[G7]གང་ཡང་[C]མེད།།

  Ah, Lord God