Songs

Resources for the songs

TBWorld

Celebration & SeasonsChildrenChristmasDanceEasterFaithGod FatherJesus ChristKhamMarriageMusicSalvationScriptureSongWorship

Amdo TibetanBuryatCentral TibetanChineseChinese PinyinDolpoDzongka Roman ScriptDzongkhaEnglishHyolmoKham TibetanKhengkhaLhomiLowaLowa Roman ScriptNepaliNepali Roman ScriptSekeSherpaSherpa Roman ScriptSikkimeseSpanishTibetan Roman ScriptTshangla

 • येशू को प्रेम येशू तिम्रो हृदयको कोठामा मलार्इ सधैँ राखनुहोस तपार्इको अनुग्रहको प्रेमले स्वर्गको बाटो देखे हल्लेलुयाह तपार्इको अनुग्रहको प्रेमले स्वर्गको बाटो देखे स्वर्गबाट तपार्इ सँसारमा आउनुभयो हाम्रो पापको निम्ति क्रुशैमा मरि तपार्इ कल्वरीमा हाम्रो पापलार्इ धुनु भयो हल्लेलुयाह तपार्इको अनुग्रहको प्रेमले स्वर्गको बाटो देखे

  God’s Love

  2019

 • १. होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना येशू राजालाई (२) उहाँको नाउँ उचालौं र प्रशंसा चढाऔं, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्‌, होसन्ना येशू राजालाई । २. महिमा, महिमा, महिमा येशू राजालाई (२) उहाँको नाउँ उचालौं र प्रशंसा चढाऔं, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्‌, महिमा येशू राजालाई ।

  Hosanna, Hosanna!

  2021

  90, 44

 • Hosanna, Hosanna, Hosanna Yeshu Rajalai. 2x Uhako naau uchaalau, ra prashansa chhadau. hamro Prabhulai s`tuti hos, Hosanna Yeshu Rajalai. Mahima, Mahima, Mahima Yeshu Rajalai. 2x Uhako naau uchhaalau, ra prashansa chhadaau. hamro Prabhulai s`tuti hos. Hosanna Yeshu Rajalai.

  Hosanna, Hosanna!

  2021

  90, 44

 • १.प्रभु येशू आउनुहोस् , मेरो हृदयमा, आउनुहोस् । (२) हल्‍लेलूयाह । (५) २.प्रभु येशू जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई, जाँच्नुहोस् । (२) हल्‍लेलूयाह । (५) ३. प्रभु येशू सुनी दिनुहोस्, मेरो पुकार, सुनी दिनुहोस् । (२) हल्‍लेलूयाह । (५)

  Lord Jesus Come

  2020

  228

 • १.हे सारा राष्ट्रहरू हो,येशूलाई प्रशंसा गरौं, भजन गाएर प्रशंसा गरौं । प्रशंसाको योग्य राजा, हाम्रो येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँको राज्य सधैं भरि रहनेछ । २.संसारका जातिहरू हो,येशूलाई प्रशंसा गरौं, नाचेर प्रशंसा गरौं । उहाँ हाम्रो ज्योति र जीवनदाता हुनुहुन्छ । उहाँ मुक्तिदाता प्रभु र रक्षक हुनुहुन्छ । ३.हिमाली जातिहरू हो,येशूलाई प्रशंसा गरौं, नाचेर प्रशंसा गरौं । उहाँ हाम्रो पूर्ण र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँ पाप रहित साँचो मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ ।

  All Nation

  2021

  171

 • परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्र दिनु भइ संसारलाई कस्तो अचम्मको प्रेम गर्नुभयो । उहाँ येशूमा साँचो विश्वास गर्नेहरू लाई अनन्त जीवन दिनुभयो । उहाँको साँचो प्रेमको अर्थ के हो भने हामीले परमेश्वरलाई पहिला प्रेम गरेको होइन उहाँले पहिला हामीलाई प्रेम गरेको कारण आफ्नो प्रिय पुत्र येशू हाम्रो निम्ति दिनुभयो । येशू चाहिँ परमेश्वरको साँचो पुत्र हुनुहुन्छ । हामी जस्ता पापीलाई प्रेम गर्न उहाँ स्वर्गलोकबाट यस संसारमा आउनुभयो । हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो । उहाँ जस्तो मुक्तिदाता यहाँ अरू कोही पनि छैन । हामी सबैको पापको खातिर उहाँले क्रुसमा मृत्यु भोग्नुभयो । हे पाप र बोझले दबिएका हो म कहाँ आओ, भन्दै येशू बोलाउदैं हुनुहुन्छ ।

  God Gave His Own Son

  2020

  5

 • घाम जुन र तारा तपाई ले नै सृष्टि गर्नु भयो । मानिस र सम्पुर्ण प्राणी जगत तपाई ले नै सृष्टि गर्नु भयो । तपाईको आशिष र अनुग्रह मानिस जातिलाई दिनु भयो । उहाको कोमल हृदय हामी पापीहरु को निम्ती दिनु भयो । मेरो परमेश्वर मेरो पिता तपाई नै हो तपाई नै हो । संसार जगत तपाईले नै सृष्टि गर्नु भयो । स्वतन्त्र दिनुहुने प्रभु कति राम्रो छन । पशुपंक्षी र प्राणी कति सुन्दर छन । सारा संसार सृष्टि गर्नु हुने प्रभु कति भला छन ।

  You Are My Lord And My Father

  2021

 • धाङपोला जीक्‍तेन दे ला ॱलेप्‍ती़ लानी सेम नाङला धुङा घाङ हो़क ॱङीपार क्‍याम्गो़न येशु ज्‍याधी़ ला नी सेम नाङगी धुङा सेसोङ ॱङीपार क्‍याम्गो़न येशु ज्‍याधी़ ला नी सेम नाङगी धुङा सेसोङ चोवोला धेपा झ्‍येने ला नी थारपा छुला ॱनाङदाङ ॱलाना मेपे को़न्‍क्षोक खेराङ ला नी खेकी लाम्शाङ ङाला तो़न्दाङ ॱलाना मेपे को़न्‍क्षोक खेराङ ला नी खेकी लाम्शाङ ङाला तो़न्दाङ ज्‍या देला ठुङ ठुङ कारपो ला नी स्‍योक्‍चे ङाला ॱयारताङ स्‍योक्‍चे ङोमस्‍यी ङोमस्‍यी ला नी घावे लो़न स्‍येदु डोछोक स्‍योक्‍चे ङोमस्‍यी ङोमस्‍यी ला नी यापछेन को़न्‍क्षोक कुदुन डोछोक चोवोला धेपा झ्‍येने ला नी थारपा छुला ॱनाङदाङ ॱलाना मेपे को़न्‍क्षोक खेराङ ला नी खेकी लाम्शाङ ङाला तो़न्दाङ ॱलाना मेपे को़न्‍क्षोक खेराङ ला नी खेकी लाम्शाङ ङाला तो़न्दाङ

  When I First Arrived

  2020

  68, 44

 • किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यति धैरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्‍नो एक मात्र पुत्र पनि दिनुभयो। परमेश्‍वरको पुत्रमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश हुनेछैनन्, तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। बेथलेममा येशु आउनु भो मुक्ति सबैलाई दिनु भो । बेथलेमको ठाउँमा गोठालाहरु भेडा चराउदै थियो । बास नपाएर मरियम र योसेफ, गोठ भित्र बसेछ । गाईको गोठ भित्र पुत्र येशु जन्मनु भयो । भेडा चराउने मान्छेहरु को बिचमा स्वर्ग दुत आउनु भो । स्वर्गीय शक्ति देखेर भेडा गोठालाहरु तर्सियो । स्वर्गीय राजा येशु संसारमा उदायो । बेथलेममा येशु आउनु भो मुक्ति सबैलाई दिनु भो । स्वर्गीय शक्ति देखेर भेडा गोठालाहरु तर्सियो । स्वर्गीय राजा येशु संसारमा उदायो । स्वर्ग दुत हरुले शुभ समाचार सुनायो । बालक लाई दर्शन गर्न मानिस हरु गोठ भित्र गए । राजाहरुका राजा प्रभु येशूलाई तिनीहरुले देखे । प्रभु येशुलाई देखेर प्रशंसा सबैले गरे । बेथलेममा येशु आउनु भो मुक्ति सबैलाई दिनु भो ।

  The Lord Jesus Came To Bethlehem

  2021

 • हे परमेश्वर, मेरो प्यारो पिता तपाईं हुनुहुन्छ । यसैले तपाईंलाई मेराे प्राणले खोज्छ । हे पिता, हे पिता । पुकार्छु येशु हराएकोलाई बाटो देखायौ बन्ध ढोकालाई खोली दियौ । हे परमेश्वर, मेरो प्यारो पिता तपाईं हुनुहुन्छ । यसैले तपाईंलाई पुकार्छु येशु यसैले तपाईंलाई आराधना गर्छु हे अब्बा हे अब्‍बा । पुकार्छु येशु हे परमेश्वर, मेरो प्यारो पिता तपाईं हुनुहुन्छ ।

  Oh God, My Dear Father

  2020

 • तपाईं पवित्र परमेश्वर मेरो मन पवित्र बनाउनु होस मेरो सबै मनले ओ हो तपाईंलाई धन्यवाद तपाईंलाई प्रसंशा तपाईं असल परमेश्वर तपाईं सत्य परमेश्वर ओ हो मेरो सारा मनबाट ओ हो तपाईंलाई धन्यवाद तपाईंलाई प्रसंशा तपाईं पवित्र परमेश्वर मेरो म भित्र आउनु होस मेरो सारा मनले ओ हो तपाईंलाई धन्यवाद तपाईंलाई प्रसंशा

  God You Are Good

  2020

 • बाह्र चेलाहरुको बिचमा यहुदा चहि खराब थियो येसुको छेऊमा आएर येसुलाई धोका दियो हतियार बोकेको मानिसको समुह आईपुग्यो सेना को समुह र महा पुजाहारी सहमत भयो सेना भने बमोजिम येसुले मान्नु भयो हतियार भएको सेनाले चोर जस्तै पक्रयो येशु लाई पक्रयो अगमबाणी पुरा भयो येसु को नजिक भएको चेलाहरु सबै भागे महा पुजाहारी गोप्य सल्लाहा गरे ठुलो आरोप लगाएर येसुलाई मार्नलाई झुटो गवाही दिए अरु मानिसले पिलातुसको अघि येसु धर्मि देखियो

  The 12 Disciples

  2019